BRICHTA & PARTNERS


BRICHTA & PARTNERS

Grösslingová 6-8
811 09 Bratislava

PR oddelenie: press@brichta.sk
Právne služby: office@brichta.sk

tel: +421/2/52 92 33 49
+421 52 92 38 59
fax: +421/2/52 93 11 63

Sledujte nás:

Kontaktný formulár