BRICHTA & PARTNERS


1. rozsudok ESĽP o náhrade škody vo veci regulovaného nájomného

Po preskúmaní sťažnosti v prípade Bittó a ďalší proti Slovenskej republike, ktorých zastupuje advokátska kancelária Brichta and Partners zverejnil dnes Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozsudok, v ktorom rozhodol o výške primeraného zadosťučinenia pre naších klientov v súhrnnej výške viac ako 2. mil. eur.

Ide o prvé rozhodnutie v danej veci, nakoľko súd prejednáva ešte ďalších 13 sťažností viac ako 170 šťažovateľov, ktorých naša kancelária zastupuje v tejto veci.

Kontakt: regulovanenajomne@brichta.sk