BRICHTA & PARTNERS


​Ďaľší rozsudok ESĽP o náhrade škody vo veci regulovaného nájomného

Po preskúmaní sťažnosti v prípade Mečiar a ďalší proti Slovenskej republike, ktorých zastupuje advokátska kancelária Brichta and Partners zverejnil dnes Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu rozsudok, v ktorom rozhodol o výške primeraného zadosťučinenia pre naších klientov v súhrnnej výške viac ako 1,6. mil. eur.

Po rozhodnutí v prípade Bittó a ďalší, kde súd priznal v roku 2015 naším klinetom primerané zadosťučinenie vo výške viac ako 2. mil. Eur, ide o ďaľšie rozhodnutie v danej veci, nakoľko súd prejednáva ešte ďalších 14 sťažností viac ako 200 šťažovateľov, ktorých naša kancelária zastupuje v tejto veci.

Kontakt: office@brichta.sk