BRICHTA & PARTNERS


História

Právne poradenstvo poskytujeme úspešným klientom už viac ako 23 rokov.

Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS bola založená zakladajúcim partnerom JUDr. Júliusom Brichtom v roku 1990, keď zásadné spoločenské a politické zmeny umožnili slobodný výkon povolania advokáta a pod súčasným názvom vystupuje od roku 1996.

Od roku 1993 sa naša kancelária ako jedna z nadlhšie pôsobiacich kancelárií na trhu venuje poradenstu v oblasti práva duševného vlastníctva, v ktorej si dodnes zachováva vedúce postavenie.

V kancelárii v súčasnosti pôsobia dvanásti právnici a podporný personál pozostávajúci z administratívnych zamestnancov, prekladateľov, asistentov a externých technických konzultantov pre oblasť priemyselných práv (vynálezov a úžitkových vzorov).

Naše hodnoty

Povolanie advokáta je životný štýl. V našej kancelárii ním žijeme.

Detail:

dobrá práca sa skladá z množstva maličkostí. My každému detailu venujeme dôslednú pozornosť. Z našich skúseností vieme, že práve detail často rozhoduje. My detaily hľadáme a tvoríme v našej práci tak, aby sme chránili našich klientov. A tento rozdiel predstavuje jeden z kameňov v základe každého úspešného businessu.

Predvídanie:

naše dlhoročné skúsenosti nám dávajú schopnosť predvídať. Situáciu, v ktorej sa naši klienti môžu nachádzať prvý krát, sme si už prešli. Pri našej práci predvídame. Je to ako partia šachu. Každý krok je z každej strany premyslený.

Tradícia:

už pred viac ako 20 rokmi sme pracovali na veľkých prípadoch. Zo súdnych rozhodnutí, ktoré vzišli z našej práce sa dnes študenti učia na fakultách práva.

Prístup ku klientovi

Dôvernosť - toto slovo charakterizuje vzťah klienta a advokáta.

Často sa nachádzame pri dôležitých rozhodnutiach našich klientov. Niekedy to bývajú aj životné rozhodnutia. Predaj spoločnosti, spojenie so strategickým partnerom, start up businessu, žaloby ...

V týchto situáciách a mnohých iných stojíme denne vedľa našich klientov. Problémy nevznikajú len v pracovný čas. Často vznikajú v noci, cez víkendy a sviatky. Naše dlhoročné skúsenosti nás naučili, že pri klientovi treba stáť v okamihu, keď to potrebuje. Je to partnerský vzťah založený na dôvere a mlčanlivosti.

Táto dôvera našich klientov, že sa na nás môžu kedykoľvek spoľahnúť im dáva väčšiu istotu.

Medzinárodná spolupráca

Vďaka našej dlhoročne budovanej sieti partnerských kancelárií a poradenstvu pre našich klientov pri ich medzinárodných podnikateľských aktivitách vieme pokryť požiadavky našich klientov na viacerých kontinentoch.

Denne spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami v európskych krajinách, USA, Južnej Amerike a Ázii.

Právne poradenstvo sme poskytovali pri početných medzinárodných transakciách, ako napríklad príprave procesov Joint Venture, akcionárskych a spoločníckych vzťahoch, obchodných transakciách, príprave start up spoločností a ich financovania, reklamnému a mediálnemu právu ako aj právu duševného vlastníctva a IT právu.